miércoles, 2 de enero de 2019

VARIACIÓN DO TIPO DE XURO DURANTE 2019

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:
O tipo de xuro de referencia que se aplicará durante o ano 2019 ás operacións en vigor do Programa de préstamos para financiar proxectos de investimento e circulante na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI), ao abeiro da Resolución do 22 de marzo de 2011 (DOG núm. 63, do 30 de marzo) e da Resolución do 22 de outubro de 2015 (DOG núm. 209, do 3 de novembro) será do -0,155 %.