jueves, 24 de enero de 2019

AMPLIACIÓN PRAZO DE SOLICITUDE DA 3ª CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á FORMACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS EN SECTORES ESTRATÉXICOS PARA EMPRESAS GALEGAS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Artigo único. Ampliación do prazo do artigo 6 da Orde do 7 de decembro de 2018
O prazo que sinala o artigo 6 da Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, queda ampliado ata o vindeiro 11 de febreiro de 2019.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.