jueves, 20 de septiembre de 2018

MODIFICACIÓN.- OBRADOIROS E AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Modificación do obxecto
Modifícase a tipoloxía de proxectos subvencionables para as pemes individuais establecida nas bases reguladoras das axudas á dixitalización Industria 4.0 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Resolución do 21 de decembro de 2017; DOG nº 245, do 28 de decembro), que queda do seguinte xeito:

«b) Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º. Desenvolvemento dunha interface dixital para as súas interaccións de negocio, ou adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.

2º. Implementación de sistemas encamiñados á dixitalización de procesos (ERP, CRM e similares), interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, bigdata e similares).

3º. Sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomos».

Esta modificación aplicarase ás solicitudes que xa se presentasen dentro do segundo prazo da convocatoria (IG240.2), que abriu o 1.6.2018.