viernes, 28 de septiembre de 2018

CONDICIÓNS DE XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DAS AXUDAS DESTINADAS Á REPARACIÓN DOS DANOS EN ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, MERCANTÍS E INDUSTRIAIS AFECTADOS POLOS INCENDIOS QUE SE PRODUCIRON EN GALICIA DURANTE OUTUBRO DE 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Artigo único
Xustificación e pagamento das axudas concedidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.
As axudas concedidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017 xustificaranse de conformidade co establecido no capítulo VI da Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.
O fin do prazo de execución establecido nas bases terceira e novena do capítulo VI da devandita Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, prorrógase ata o 1 de abril de 2019 e o do prazo para presentar a documentación xustificativa establecido na base novena ata o 30 de abril de 2019.
O crédito dispoñible terá a seguinte distribución plurianual:

Partida orzamentaria                 Ano 2018               Ano 2019

09.A1-741A-7706                     2.000.000 €           1.000.000 €

Disposición derradeira. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.