miércoles, 26 de septiembre de 2018

MODIFICACIÓN.- AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Artigo 1
Fixar no 30 de novembro de 2018 a data de que non pode exceder o prazo de execución dos proxectos que se estableza na resolución de concesión fixada no parágrafo segundo do resolvo quinto da Resolución 28 de decembro de 2015, modificada pola Resolución do 16 de abril de 2018, pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

Artigo 2
Fixar no 11 de decembro de 2018 a data máxima en que o beneficiario deberá presentar a solicitude de cobramento para aqueles proxectos cuxo prazo máximo de execución sexa o 30 de novembro de 2018 establecida no parágrafo quinto do resolvo quinto da devandita resolución.

Artigo 3
Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.