martes, 11 de septiembre de 2018

AMPLIACIÓN DE PRAZOS DE SUBVENCIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES DO INEGA

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA


Ampliación de prazos para executar proxectos e presentar a documentación xustificativa das seguintes subvencións: