lunes, 2 de marzo de 2020

RESOLUCION POLA QUE SE COMPLETA AS PROBAS DE CONSTATACIÓN DA COMPETENCIA PROFESIONAL PARA O DESEMPEÑO DAS FUNCIÓNS DE XESTOR DE TRANSPORTE EN EMPRESAS DE TRANSPORTE POR ESTRADA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE


Logo de detectar a omisión dos anexos da Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro, procede ditar a seguinte resolución:

DISPOÑO:

Incorporar os anexos IF312A e IF312B da resolución anteriormente citada.

Declarar que o prazo de presentación de solicitudes comezará a contar a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2020