miércoles, 11 de abril de 2018

SUBVENCIÓNS ÁS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
A convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e Industria ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias durante o ano 2018, para o funcionamento dos seus gabinetes técnicos e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais, co fin último de mellorar as condicións de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Beneficiarias
Organizacións sindicais con representación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.