martes, 3 de abril de 2018

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DO SECTOR MINEIRO GALEGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
Regulación das bases para a concesión de axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para impulsar a realización de accións que contribúan a mellorar as prácticas preventivas e ambientais do sector mineiro galego, a transferencia de coñecemento, o aproveitamento racional e eficiente dos recursos minerais, a investigación e innovación no seu aproveitamento, así como a divulgación e promoción do devandito sector.
Entidades beneficiarias
Entidades sen ánimo de lucro con representación no sector mineiro galego, cuxo obxecto estea relacionado coa minaría e que desenvolvan a súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación, ambos inclusive.