jueves, 12 de abril de 2018

MODIFICACIÓN AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIÓN INDUSTRIA 4.0.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:

Artigo 1  
Ampliar ata o 31 de outubro de 2018 o prazo de execución dos proxectos establecido no parágrafo segundo do punto cuarto da parte resolutiva da Resolución do 18 de maio de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 2
Ampliar ata o 30 de novembro de 2018 o prazo establecido no parágrafo terceiro do punto cuarto da parte resolutiva da devandita resolución para presentar a solicitude de cobramento para os proxectos que rematen antes ou o mesmo día 31 de outubro de 2018.

Artigo 3
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.