jueves, 12 de abril de 2018

MODIFICACIÓN DOS PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS PILOTO INDUSTRIA 4.0

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:

Artigo 1  
Ampliar ata o 31 de outubro de 2018, o prazo de execución dos proxectos establecido no parágrafo segundo do resolvo quinto da Resolución do 27 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 2
Ampliar ata o 30 de novembro de 2018 o prazo establecido nos parágrafos cuarto e quinto do resolvo quinto da devandita resolución para que os organismos intermedios presenten a solicitude de cobramento da parte variable do premio e para que as pemes presenten a solicitude de cobramento para os proxectos que rematen antes de ou o mesmo día 31 de outubro de 2018.

Artigo 3
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.