jueves, 21 de febrero de 2019

OFERTA DE EMPREGO PUBLICO DE PERSOAL FUNCIONARIO DOS CORPOS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSINANZAS REGULDAS NA LO 2/2006 DE EDUCACIÓN DE GALICIA PARA 2019

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL


Cuantificación da oferta de emprego público relativa á taxa de reposición e á estabilización de emprego temporal para o ano 2019, distribuída por corpos

Corpo de mestres: 770

Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138

Corpo de profesores de ensino secundario: 834

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30

Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16