martes, 2 de enero de 2018

AXUDAS DE MOBILIDADE COMPLEMENTARIAS NO MARCO DO PROGRAMA COMUNITARIO ERASMUS+

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto
Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+.
Persoas beneficiarias
O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos durante o curso 2017/18
Prazo de presentación de solicitudes
Será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.