lunes, 12 de noviembre de 2018

PROBAS DE CONSTATACIÓN PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE CONDUTOR/A PROFESIONAL DE DETERMINADOS VEHÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS OU DE VIAXEIROS/AS POR ESTRADA 2019

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE


Convocatoria.
Convócanse para o ano 2019 as probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas nesta resolución (IF310D; IF310E).

Calendario.
No ano 2019 realizaranse nove convocatorias, tanto para as categorías D1, D1+E, D e D+E, como para as categorías C1, C1+E, C e C+E, que se desenvolverán de acordo co seguinte calendario e prazos de inscrición:

Convocatoria               Datas de realización                  Prazo de inscrición

1ª                                16.1.2019 a 6.2.2019                 23.11.2018 a 28.12.2018

2ª                                20.2.2019 a 6.3.2019                 29.12.2018 a 4.2.2019

3ª                                3.4.2019 a 17.4.2019                  5.2.2019 a 15.3.2019

4ª                                15.5.2019 a 29.5.2019                16.3.2019 a 26.4.2019

5ª                                19.6.2019 a 3.7.2019                 27.4.2019 a 31.5.2019

6ª                                17.7.2019 a 7.8.2019                   1.6.2019 a 5.7.2019

7ª                                11.9.2019 a 25.9.2019                 6.7.2019 a 23.8.2019

8ª                                6.11.2019 a 20.11.2019              24.8.2019 a 11.10.2019

9ª                                11.12.2019 a 26.12.2019             12.10.2019 a 15.11.2019