miércoles, 17 de octubre de 2018

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 2 E 4, NO ANO 2018

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO


Mediante a Resolución do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convocáronse as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A) (DOG núm. 176, do 14 de setembro). Segundo o sinalado no seu punto terceiro, as probas terán lugar entre a segunda quincena de novembro e a primeira fin de semana de decembro de 2018, e serán debidamente publicitadas no Diario Oficial de Galicia e mais na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

De acordo con isto,

RESOLVO:

Fixar as seguintes datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga) convocados mediante a Resolución do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística:

Celga 4: 17 de novembro de 2018.

– Celga 2: 24 de novembro de 2018.