miércoles, 7 de febrero de 2018

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUA EXTRANXEIRA PARA O ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto
Establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2018.
Beneficiarios
Alumnado de centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia e que estea cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato.

Importe individual: a contía da axuda para cada persoa beneficiaria será a resultante de aplicar a diferenza entre o custo por praza e a achega que lle corresponda segundo os custos e os grupos de achega familiar (A, B, C e D) sinalados na táboa seguinte e de acordo co procedemento aplicado para a súa selección e asignación a un grupo de achega familiar:
        Achega das familias (€)
  Modalidade Duración Nº de prazas Custo por praza (€) Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
2º bacharelato Inglés en Canadá 3 semanas 80 2.950 375 670 1.180 1.475
Inglés no Reino Unido 3 semanas 90 2.244,55 285 510 898 1.122
Francés en Francia 3 semanas 10 2.244,55 285 510 898 1.122
Portugués en Portugal 3 semanas 10 2.000,13 254 454 800 1.000
1º bacharelato Inglés no Reino Unido 3 semanas 90 2.244,55 285 510 898 1.122
Inglés en Canadá 3 semanas 80 2.950 375 670 1.180 1.475
Inglés en Canadá- Integración 4 semanas 30 3.367 428 764 1.347 1.684
Inglés en Galicia 1 semana 50 755,04 96 171 302 378
Francés en Francia 3 semanas 10 2.244,55 285 510 898 1.122
Portugués en Portugal 3 semanas 10 2.000,13 254 454 800 1.000
4º educación secundaria obrigatoria Inglés en Galicia 1 semana 50 755,04 96 171 302 378
4º educación secundaria obrigatoria Inglés en Galicia 2 semanas 90 554,18 70 126 222 277
3º educación secundaria obrigatoria Inglés en Galicia 2 semanas 180 554,18 70 126 222 277
2º educación secundaria obrigatoria Inglés en Galicia 2 semanas 240 554,18 70 126 222 277
1º educación secundaria obrigatoria Inglés en Galicia 2 semanas 380 554,18 70 126 222 277

Prazo de presentación de solicitudes
Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.