lunes, 4 de junio de 2018

CONVOCATORIA DAS PROBAS Á OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA O ADESTRAMENTO DE CANS PARA GARDA E DEFENSA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO


Único. Consonte o establecido na base oitava da Resolución do 4 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán as probas para obter o certificado de capacitación para o adestramento de cans para a garda e defensa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a data fixada para o exame práctico será o día 20 de xuño de 2018, no Refuxio de Animais de Bando (15/078/0088/CR), sito en Zarramacedo, s/n, Bando, 15703 Santiago de Compostela.