miércoles, 5 de junio de 2024

CORRECCIÓN DE ERROS.- CONVOCATORIA DE PRAZAS NOS LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS 2024

 CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de maio de 2024 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2024 (código de procedemento PL500F).

Advertido erro na devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 101, do 27 de maio de 2024, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 32310, na táboa que fai referencia á Universidade de Oxford, no relativo ao perfil da praza, onde di: «– Valorarase o interese e/ou a experiencia no ensino de español.», debe dicir: «– Valoraranse as cualificacións e/ou a experiencia no ensino de español».