martes, 30 de octubre de 2012

MODIFICACION DE PRAZO DE XUSTIFICACION DE SUBVENCION PARA INVESTIMENTOS INNOVADORES PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL

MODIFICACION DE PRAZOS DE XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS DA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZAmartes, 16 de octubre de 2012

MODIFICACION AXUDAS A PROMOCIÓN, PRODUCIÓN E EDICIÓN DO LIBRO GALEGO

MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN MELLORA DE RESTAURANTES

MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS GRUPO I

viernes, 5 de octubre de 2012

SUBVENCIÓNS A RAZAS GANDEIRAS AUTÓCTONAS


Obxecto: establecer o prazo de presentación de renovación de compromiso asumido polos beneficiarios da axuda establecida na Orde do 18 de abril de 2008 e destinada ao fomento de sistemas de produción de razas gandeiras autóctonas en réximes extensivos (Diario Oficial de Galicia número 79, do 24 de abril).
Beneficiarios: As persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións gandeiras, rexistradas na Comunidade Autónoma de Galicia, conforme o disposto no Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o rexistro xeral de explotacións gandeiras.
Prazo de presentacion: Ata o 5 de Decembro de 2012

miércoles, 3 de octubre de 2012

BOLSAS FORMACIÓN PARLEMENTO DE GALICIA

PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión do 18 de setembro de 2012, acordou aprobar as bases das convocatorias para a concesión das seguintes bolsas, relacionadas todas coa actividade da institución:
a) 5 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
b) 1 bolsa de formación en comunicación institucional.
c) 1 bolsa de formación en publicacións.
d) 2 bolsas de formación en informática.
e) 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria.
As bases están dispoñibles no BOPG número 763, do 25 de setembro de 2012, e na
páxina web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).
As solicitudes poderán presentarse no prazo de vinte (20) días naturais desde o seguinte ao desta publicación.