miércoles, 30 de noviembre de 2011

CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

MODIFICACIÓN AXUDAS Á ADAPTACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS DE GALIÑAS POÑEDORAS AO REAL DECRETO 3/2002

lunes, 28 de noviembre de 2011

MODIFICACIÓN SUBVENCIÓNS PARA O APOIO AO CRECEMENTO EMPRESARIAL


Enlaces relacionados

PLAN AVANZA 2

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO


Obxecto: Establecemento das bases reguladoras da concesión de axudas para proxectos e actuacións no campo das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) e a sociedade da información no marco da Estratexia do Plan Avanza2.
1. O ámbito material da presente orde circunscríbese ás liñas instrumentais incluídas dentro da Estratexia 2011-2015 do Plan Avanza2, aprobada por Acordo do Consello de Ministros do 16 de xullo de 2010.
2. O ámbito material desta orde articúlase en torno ás seguintes áreas e programas:
a) Área temática de Fomento do Uso e Confianza en Internet:
1. º Programas «Uso de servizos dixitais (maiores, dependentes e ONGs)» e «TIC pola Igualdade»: Subprograma Avanza Ciudadanía Digital.
2. º Programa «Formación TIC Profesionais e Autónomos»: Subprograma Avanza Formación.
b) Área temática de Impulso da Industria TIC Española en Sectores Estratéxicos:
1. º Programa «Desenvolvemento Industria TIC Española»: Subprograma Avanza Competitividad I+D.
2. º Programa «TIC e Sostibilidade»: Subprograma Avanza TIC Verdes.
3. º Programa «Plan de Contidos Dixitais»: Subprograma Avanza Contenidos Digitales.
Beneficiarios:  Se sinalan para cada subprograma nos apartados correspondentes dos anexos I a V, de acordo coas definicións que figuran nos subapartados seguintes deste apartado oitavo.
Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día de inicio da eficacia da resolución de convocatoria e non poderá ser inferior a 20 días nin superior a 45. As datas de finalización do prazo de presentación de solicitudes para cada subprograma sinalaranse na convocatoria.

lunes, 21 de noviembre de 2011

MAPA DE DESTINOS TURÍSTICOS DE GALICIA "XEODESTINOS"

INVITACIÓN Á PRESENTACIÓN DO MAPA DE DESTINOS TURÍSTICOS DE GALICIA "XEODESTINOS"

OrganizaSecretaría Xeral para o Turismo.
ObxectoOfrecer unha visión xeral da norma ISO 9001:2008 que axude a instaurar ou a mellorar procesos de calidade dentro da empresa.
DestinatariosInteresados en xeral.
Data/sO 30 de novembro
HorarioÁs 10.15 h
LugarPazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.
Inscrición: Rógase a confirmación de asistencia
Descargar: Invitación
Máis informaciónSecretaría Xeral para o Turismo.
Telf. 981 546 353
email: pilar.parcero.castro@xunta.es

jueves, 17 de noviembre de 2011

III PREMIO XOVEN EMPRESARIO DE LUGO


Organiza:Asociación Jóvenes Empresarios de Lugo-AJE LUGO
Obxecto:- Fomentar a cultura empresarial.
- Apoiar e estimular aos novos emprendedores.
- Promover o autoemprego e a creación de empresas entre a sociedade lucense.
- Ser foro de debate de ideas empresariais.
- Colaborar no desenvolvemento do noso contorno.
- Propiciar o intercambio de experiencias empresariais entre os  mozos empresarios.
Destinatarios:Mozos empresarios, menores de 40 anos, que teñan empresas domiciliadas na provincia de Lugo.
Criterios valorables:
Para levar a cabo a valoración das candidaturas teranse en conta especialmente os  criterios seguintes:
a)    Creación de emprego estable e de calidade.
b)    Carácter innovador do proxecto.
c)    Grao de proxección provincial, autonómica ou nacional da empresa.
d)    Investimentos e emprego de boas prácticas na xestión empresarial: especial referencia as áreas de Prevención de Riscos Laborais, Responsabilidade Social Corporativa, Conciliación Laboral e Familiar, respecto polo Medio  Ambiente, Políticas de Igualdade de Xénero etc.
e)    Evolución experimentada nos últimos anos (facturación, beneficios, etc.)
f)    Participación do empresario en máis empresas ou sociedades.
Prazo de inscricións:Ata o 29 de novembro de 2011.
Máis información e inscricións:Cumprimentando modelo de memoria a dispor dos candidatos na páxina web http://www.premiosajelugo.com/
Asociación Jóvenes Empresarios de Lugo-AJE LUGO
Rolda da Muralla 58, 6º andar, local 11
Tfn. 982 22 46 99
Fax. 982 22 46 85
info@ajelugo.com

PLAN RE-COMERCIA 2011

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA


Obxecto: A incentivación da demanda comercial que facilite o desenvolvemento de estratexias para a mellora da distribución, loxística e promoción comercial, levada a cabo polas asociacións de comerciantes de ámbito superior ao municipal ou federacións, a través de:
a) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizados a través de publicidade que responda a un plan de medios de comunicación preestablecido.
b) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizados a través de elaboración de material promocional como catálogos, folletos, carteis, bolsas ou similares.
c) Actuacións que teñan por finalidade a incentivación da demanda comercial e redunden nunha mellora da distribución e desenvolvemento da actividade comercial.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as asociacións de comerciantes sen fins de lucro, que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia e supere o municipal, e as federacións de asociacións de comerciantes, legalmente constituídas, que pretendan levar a cabo proxectos de interese e transcendencia no ámbito comercial.
Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación solicitudes ata ou 18 de decembro de 2011.