jueves, 6 de octubre de 2011

BOLSAS DE FORMACIÓN NO PARLAMENTO DE GALICIA

PARLAMENTO DE GALICIA
A Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión de 20 de setembro de 2011, acordou aprobar as bases das convocatorias para a concesión das seguintes bolsas, relacionadas todas coa actividade da institución:
– 5 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
– 1 bolsa de formación en comunicación institucional.
– 1 bolsa de formación en publicacións.
– 2 bolsas de formación en informática.
– 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria.
As bases están dispoñibles no BOPG n.º 546, do 26 de setembro de 2011, e na páxina web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).
As solicitudes poderán presentarse no prazo de vinte (20) días naturais desde o seguin­te ao desta publicación.

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

ENLACES RELACIONADOS:

FORMACIÓN E DIVULGACIÓN DO COOPERATIVISMO

XORNADA: “ACCIÓNS DE FORMACIÓN E DIVULGACIÓN DO COOPERATIVISMO MEDIANTE A PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN “
 
Organiza

A Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Traballo e Benestar, pon en marcha novas edicións dos cursos de formación e divulgación do cooperativismo a través da plataforma de teleformación do Consello Galego de Cooperativas. As accións formativas desenvolveranse de outubro de 2011 a xuño de 2012 e son totalmente gratuítas.
Obxecto
O obxectivo principal destas accións formativas é achegar, mediante as tecnoloxías da información e a comunicación, unha formación empresarial cooperativa de calidade, actualizada e interactiva, que versará sobre distintas temáticas: divulgación cooperativa, habilidades sociais, igualdade de oportunidades, responsabilidade social, así como ferramentas de xestión empresarial adaptadas ó eido cooperativo.
Destinatario
As accións formativas diríxense prioritariamente ás persoas socias e/ou traballadoras de cooperativas pero tamén a calquera persoa interesada nesta formación.
Cursos
-Dez edicións do curso Formación cooperativa básica, de 30 horas de duración.
-Cinco edicións do curso Formación cooperativa en xestión e dirección, de 50 horas de duración.
-Dez edicións do curso Habilidades sociais básicas en cooperativas, de 30 horas de duración.
-Cinco edicións do curso Habilidades sociais en cooperativas: nivel avanzado, de 50 horas de duración.
-Dez edicións do curso Marketing/comercialización de produtos/servizos, de 15 horas de duración.
-Dez edicións do curso Responsabilidade social das cooperativas, de 15 horas de duración.
-Dez edicións do curso Planeamento estratéxico, de 15 horas de duración.
-Dez edicións do curso Muller, cooperativismo e igualdade de xénero, de 15 horas de duración.
 Datas
De outubro de 2011 a xuño de 2012
Lugar
As persoas interesadas en participar nos cursos poden formalizar a inscrición en http://www.teleformacioncooperativa.com/, ou ben a través do Consello Galego de Cooperativas, na web http://www.cooperativasdegalicia.com/ e no teléfono
881 999 268.
Máis información
Tlf: 881 999 268
http://www.teleformacioncooperativa.com/

miércoles, 5 de octubre de 2011

XII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Ano 2011)

Organiza
Universidade de Santiago de Compostela
Obxecto
O “XII Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC” ten por obxecto premiar a aqueles emprendedores e emprendedoras que presenten proxectos de empresa innovadores.
Destinatario
O concurso vai dirixido a toda a comunidade universitaria (estudantes, titulados e tituladas, doutorandos e doutorandas, PAS, etc.) de calquera das universidades galegas.
Datas
O prazo de presentación vai desde o día 1 de outubro ata o 30 de novembro de 2011 ás 14.00 horas.
Notas
Outorgaranse os seguintes premios:
PREMIOS BASE TECNOLÓXICA:-       Primeiro premio: 5.000 euros + ata 24.000 € de financiamento      mediante préstamo  participativo
-       Segundo premio: 3.000 euros
PREMIOS EMPRESA XOVE: -       Primeiro premio: 2.500 euros
-       Segundo premio: 1.500 euros
PREMIO MULLER EMPRENDEDORA: 2.000 euros
Máis información
UNIEMPRENDETel. 881 815559 (Santiago de Compostela)
Tel. 982 822860 (Lugo)
uniemprende@usc.es 
http://www.uniemprende.es/

martes, 4 de octubre de 2011

PROGRAMA BIC I-TEAMS

 Organiza
BIC Galicia
Obxecto
BIC I-TEAMS é un Programa especificamente deseñado para axudar a innovar ás empresas de recente creación, mediante a definición dunha carteira de proxectos de innovación e a concreción dun proxecto específico, en forma dunha nova proposta de produto ou servizo innovador.
Trátase de introducir a cultura innovadora no ADN das iniciativas dos emprendedores galegos, por medio da conxugación da estratexia de innovación coas demandas reais dos mercados de novos servizos e produtos que cubran as necesidades actuais, ensinando ás empresas a aportar valor e a asumir riscos controlados, ofrecéndolles formación práctica en metodoloxías e asesoramento experto.
Destinatario
As pymes galegas e posibles emprendedores. que busquen a re-definición ou a mellora da oferta de produtos ou servizos das súas empresas para adaptala ás esixencias do mercadoe teñen que cumprir  os seguintes requisitos:
É de recente creación: ten menos de 48 meses.
É de base tecnolóxica ou de coñecemento.
Coa combinación dun enfoque de formación práctica co asesoramento externo, pódense xerar resultados en forma dunha nova carteira de proxectos, e un proxecto específico de innovación, nun período de tempo reducido (menor de 3 meses).
Datas
4 de outubro LUGO
10 de outubro SANTIAGO
11 de outubro OURENSE
13 de outubro VIGO
Horario
De 11:00 a 13:30 horas
Máis información
 BIC I-TEAMS
Tlf: 981 546 813 - Fax: 981 546 832 –
E-mail:
iteams@bicgalicia.es